Psalmen 119

Dag 22 Psalmen 119

 

We zijn aangekomen bij de laatste dag van Psalmen 119. Ik heb dat jullie het net zo’n fijne studie vonden als ik. In Januari gaan we verder met 1 Samuel, ik hoop jullie hier dan weer te mogen verwelkomen voor een nieuw jaar met Gods woord dagelijks in je leven.

De laatste letter is: Taw

psalmen-119-d22

Psalmen 119

Dag 21 Psalmen 119

De eenentwintigste letter is: Sin+shin

psalmen-119-d21

Psalmen 119

Dag 20 Psalmen 119

De twintigste letter is: Resh

Psalmen 119 d20.jpg

Psalmen 119

Dag 19 Psalmen 119

De negentiende letter is: Ooph

psalmen-119-d19

Psalmen 119

Dag 18 Psalmen 119

De achttiende letter is: Tsadhe

Psalmen 119 d18.jpg

Psalmen 119

Dag 16 Psalmen 119

De zestiende letter is: Ayin

De dichter vroeg God om inzicht. Geloof komt tot leven als wij de Bijbel bij onze dagelijkse taken en zorgen toepassen. Wij hebben gezond verstand nodig om inzicht te krijgen en het verlangen om Gods Woord toe te passen als wij hulp nodig hebben. De Bijbel is net een medicijn; het werkt alleen als wij het toepassen op het betreffende gebied. Wees bij het bijbellezen gespitst op lessen, opdrachten of voorbeelden, die je in praktijk kunt brengen.

psalmen-119-d16

Psalmen 119

Dag 15 Psalmen 119

De vijftiende letter is: Samekh

Mensen die op twee gedachten hinken, kunnen vaak niet kiezen als het gaat om goed of kwaad. Als het aankomt op gehoorzaamheid aan God, is geen neutrale houding mogelijk; je moet een standpunt innemen. Of je bent gehoorzaam of niet. Vandaag sta je op een kruispunt welke weg kies jij?
Lees Jeremia 6:16 voor jezelf eens door.

psalmen-119-d15

Psalmen 119

Dag 14 Psalmen 119

De veertiende letter is: Nun

Om ’s avonds veilig in het bos te kunnen lopen, hebben wij een zaklantaarn nodig om niet over de boomwortels of in kuilen te vallen. In ons leven lopen we door een donker bos van kwaad. Maar de Bijbel is voor ons het lichte om ons de weg te laten zien, zodat we neti struikelen. Het onthult de verstrikkende wortels van valse waarden en filosofieën. Bestudeer de Bijbel zodat je duidelijk je weg kunt zien om op het juiste pad te blijven.

Psalmen 119 d14.jpg

pizap-com14797259679991

Psalmen 119

Dag 13 Psalmen 119

De dertiende letter is: Mem

Gods woord maakt ons wijs; wijzer dan onze vijanden, wijzer dan welke leraar die aan Gods Woord voorbijgaat. Echte wijsheid gaat veel verder dan het vergaren van kennis; het is het toepassen van kennis op een manier die je leven verandert. Mensen met een goot intellect of veel ervaring zijn niet per definitie wijs. Wijsheid komt tot stand als wij ons laten leiden door wat God ons leert.

Psalmen 119 d13.jpg

psalm-119-printable-art-photo-for-blog